Usluge

Frezanje asfalta

Postupak hladnog glodanja tzv. frezanje asfalta koristi se za uklanjanje starih ili oštećenih slojeva posebno kada je potrebno zadržati postojeću niveletu ili kada je potrebno s obzirom na porast zahtjevnosti cestovnog prometa niveletu kolnika potrebno prilagoditi. Tehnologiju obrađivanja glodalicom također je moguće iskoristiti za ogrubljivanje površine kolnika na opasnim dionicama ili za izravnavanje neravnina.
Glodalice asfalta također se koriste u procesu vruće reciklaže kada se habajući sloj kolnika uklanja glodalicom dok se nosivi sloj obrađuje strojevima za vruću reciklažu.

Saznajte više...

Hladna reciklaža asfalta

Hladna reciklaža in situ se temelji na sekundarnom iskorištavanju već ugrađenih materijala u konstrukciji kolnika bez zagrijavanja, te se jednostavim procesima maksimalno koriste postojeći materijali a minimalno dodaju novi. Koristi se tamo gdje je nosivost kolnika iscrpljena i kolnik je oštećen do te mjere da je neophodna rekonstrukcija više slojeva. Znak takvog oštećenja je pojava mrežastih pukotina često popraćenih brojnim udarnim rupama i deformacijama površine, naročito u tragovima vozila (kolotrazima) ili uz rubove kolnika.

Saznajte više...

Vruća reciklaža asfalta

Vruća reciklaža asfalta in situ je ekonomski i ekološki povoljna metoda popravka asfaltnih završnih slojeva kolnika. Pomoću ove napredne tehnologije dolazi do preoblikovanja i poboljšanja kvalitete postojećeg završnog asfaltnog sloja. U istom radnom ciklusu moguće je istovremeno položiti nosivi sloj i novi habajući sloj asfalta (REPAVE i REMIX PLUS).

Saznajte više...

Stabilizacija tla

Stabilizacija tla je postupak kojim se poboljšava nosivost tla koje svojim svojstvima ne zadovoljava minimalne zahtjeve u pogledu nosivosti i kvaliteti materijala. Stabilizacija tla odnosno poboljšanje nosivosti i kvalitete materijala se može poboljšati klasičnim načinom rješavanja koji se zasniva na djelomičnom ili potpunom uklanjanu tla nezadovoljavajućih karakteristika i zamjenom sa kvalitetnijim materijalom. Međutim, navedeni način ima nedostatke u velikom utrošku materijala, dužem trajanju gradnje a time i u financijskom čimbeniku.

Saznajte više...

Strojno uređenje bankina

Ispravna funkcionalnost bankina i jaraka neophodna je za održavanje dobrog tehničkog staja i maksimalno produženje vijeka trajanja kolničke konstrukcije. Uređenjem bankina i pravilnim održavanjem jaraka osigurava se kontinuirano odvođenje vode sa kolnika. Bilo kakva nemogućnost oticanja vode iz kolničke konstrukcije može uzrokovati znatna oštećenja kolničke konstrukcije uslijed miješnja materijala i mraza, a time i pojave udarnih rupa i pukotina na asfaltnom kolniku ali i akvaplaninga.

Saznajte više...

Profiliranje jaraka

Ispravna funkcionalnost bankina i jaraka neophodna je za održavanje dobrog tehničkog staja i maksimalno produženje vijeka trajanja kolničke konstrukcije. Uređenjem bankina i pravilnim održavanjem jaraka osigurava se kontinuirano odvođenje vode sa kolnika. Bilo kakva nemogućnost oticanja vode iz kolničke konstrukcije može uzrokovati znatna oštećenja kolničke konstrukcije uslijed miješnja materijala i mraza, a time i pojave udarnih rupa i pukotina na asfaltnom kolniku ali i akvaplaninga.

Saznajte više...