O nama

Tvrtka Frekomos d.o.o. je specijalizirana građevinska tvrtka za radove u niskogradnji. Osnovana je od strane matične tvrtke Frekomos s.r.o. koja djeluje u na cijelom području Češke Republike i u ostalim zemljama EU.
Tvrtka Frekomos d.o.o. osnovana je u Hrvatskoj 2018.godine kako bi svojim specijaliziranim tehnologijama obogatila ponudu i mogućnosti izvedbe radova na cestama. Tehnologije koje nudi Frekomos doprinose smanjenju količine otpada i ograničenju crpljenja prirodnih neobnovljivih resursa.
Cilj društva je pružati investitorima usluge u zajamčenoj kvaliteti za primjerenu cijenu u traženim rokovima.
Neke od tehnologija koje Frekomos nudi su: frezanje asfaltnih slojeva (glodanje), stabilizacija nasipa, hladna reciklaža asfalta, vruća reciklaža asfalta, strojno uređenje bankina, profiliranje jaraka, drobljenje kamenog materijala, sanacija uzdužnih pukotina, drobljenje kamenih slojeva te dostave vode.

STRUKTURA TVRTKE

Tvrtka Frekomos s.r.o. a time i Frekomos d.o.o. Hrvatska su članice danske grupe Pankas koja djeluje u Danskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Češkoj Republici, Slovačkoj Republici, Mađarskoj, Rumunjskoj, Ukraini i Hrvatskoj.

Matična tvrtka Frekomos s.r.o. osnovana je 1994.godine, od 2008. godine ima svoju podružnicu u Slovačkoj Republici a od 2018. godine u Hrvatskoj

ČLANICE GRUPE

Područje rada

 

 

Tvrtka Frekomos d.o.o. pruža usluge na području cijele Hrvatske.

 

 

Povijest firme

Frekomos d.o.o. HR

Tvrtka Frekomos s.r.o. osniva tvrtku Frekomos d.o.o. u Hrvatskoj

 
 

2018

Frekomos d.o.o. HR

Frekomos SK s.r.o.

Tvrtka Frekomos CZ osniva podružnicu u Slovačkoj Republici

 
 

2008

Frekomos SK s.r.o.

Pankas A/S

Danska grupa Pankas A/S postaje većinski vlasnik tvrtke Frekomos s.r.o.
 

2006

Pankas A/S

Frekomos s.r.o. CZ

Osnivanje tvrtke Frekomos s.r.o. u Češkoj Republici
 

1994

Frekomos s.r.o. CZ

MISIJA TVRTKE

Misija tvrtke Frekomos je praćenje najmodernijih standarda i korištenje suvremenih tehnologija za izgradnju, rekonstrukciju i popravak cestovne infrastrukture sa naglaskom na recikliranje i ponovnu upotrebu starih asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije sukladno najvišim ekološkim standardima, kao i svih pratećih tehnologija koje kontinuirano poboljšavaju kvalitetu prometovanja cestama na zadovoljstvo konačnih korisnika.

Upotrebom tehnologijom za recikliranje asfalta smanjuje se korištenje ograničenih prirodnih resursa (manje količine novog bitumena i kamenog agregata), čuvaju se prirodni resursi, smanjuje se količina materijala za deponiranje a time se uvelike pridonoso održivom razvoju.  
 

“Održivi razvoj je razvoj koji udovoljava potrebama sadašnjice pri tom ne ugrožavajući mogućnosti budućih generacija da udovolje svojim potrebama.”
Bruntland report, Svjetska komisija za okoliš i razvoj 1987.

ISO 9001:

Norma ISO 9001 je međunarodna norma sastavljena isključivo od zahtjeva koje sustav upravljanja kvalitetom mora ispunjavati. Unošenjem ovih zahtjeva u upravljanje procesima tvrtke i njihovo ispunjavanje pomaže tvrtki u boljem zadovoljavanju potreba kupaca a time i ostvarivanju svojih poslovnih ciljeva.