Profiliranje jaraka

Ispravna funkcionalnost bankina i jaraka neophodna je za održavanje dobrog tehničkog staja i maksimalno produženje vijeka trajanja kolničke konstrukcije. Uređenjem bankina i pravilnim održavanjem jaraka osigurava se kontinuirano odvođenje vode sa kolnika. Bilo kakva nemogućnost oticanja vode iz kolničke konstrukcije može uzrokovati znatna oštećenja kolničke konstrukcije uslijed miješnja materijala i mraza, a time i pojave udarnih rupa i pukotina na asfaltnom kolniku ali i akvaplaninga.

 

Opis tehnologije

Specijalni stroj MULAG HS 2400 koristi se za strojno profiliranje jaraka. Zahvaljujući parametrima i efikasnosti stroja, kod izvođenja radova nema potrebe za većim ograničenjem prometa. Radovi se mogu izvoditi na svim tipovima cestovnih prometnica, čak i iza cestovne zaštitne ograde.

Tijekom rada kabina operatora se pomiče preko teleskopskog nosača kako bi takav položaj omogućio što bolju preglednost nad radovima koji se izvode. Zahvaljujući konstrukciji stroja, moguće je izbjeći prepreke kao što su stabla, prometni znakovi ili cestovne ograde.

Stroj ne koristi nikakve rotirajuće elemente nego rubove jaraka profilira primjenom čeličnih kalupa, sprječavajući tako daljnje osipanje tla. Čelični kalup opremljen je hidrauličkim sustavom koji omogućuje promjenu nagiba jarka.

 

 

Stroj koji se koristi

 

 

MULAG HS 2400

Dnevni učinak stroja pri profiliranju jaraka iznosi do 1300 m/dnevno.
Stroj ne koristi nikakve rotirajuće elemente nego rubove jaraka profilira primjenom čeličnih kalupa, sprječavajući tako daljnje osipanje tla. Čelični kalup opremljen je hidrauličkim sustavom koji omogućuje promjenu nagiba jarka.

Video

Galerija