Strojno uređenje bankina

Ispravna funkcionalnost bankina i jaraka neophodna je za održavanje dobrog tehničkog staja i maksimalno produženje vijeka trajanja kolničke konstrukcije. Uređenjem bankina i pravilnim održavanjem jaraka osigurava se kontinuirano odvođenje vode sa kolnika. Bilo kakva nemogućnost oticanja vode iz kolničke konstrukcije može uzrokovati znatna oštećenja kolničke konstrukcije uslijed miješnja materijala i mraza, a time i pojave udarnih rupa i pukotina na asfaltnom kolniku ali i akvaplaninga.

Machine fleet:

Cestovne glodalice Dücker BF 800 i SBF 900 upotrebljavaju se kod skidanja neutvrđene bankine i efikasnija su alternativa strojevima koje se za te radove obično koriste. Ove se glodalice koriste za uklanjanje slojeva na neutvrđenoj bankini u svrhu neometanog otjecanja oborinske vode s površine kolnika.

Zahvaljujući parametrima i efikasnosti cestovne glodalice, kod izvođenja radova nema potrebeza većim ograničenjem prometa. Radovi se mogu izvoditi na svim tipovima cestovnih prometnica, čak i ispod cestovne zaštitne ograde.

Radna širina glodalice je 80 centimetara, ali se radna širina može proširiti pomoću nastavka za dodatnih 1.5 m što čini ukupnu radnu širinu od čak 230 cm.

Sloj nanosa na bankini se skida pomoću rotacijskog uređaja. Debljina nanosa praktično je neograničena i utječe samo na radnu brzinu stroja. Skinuti materijal se pomoću pomične trakeutovaruje na prijevozno sredstvo koje je zatim odvozi na deponiju te tako ne dolazi ni do kakvog daljnjeg onečišćenja okolnih površina.

Stroju je priključena hidraulična četka za metenje koja će s kolnika ukloniti eventualne sitne nečistoće. Dnevni učinak cestovne glodalice može iznositi čak 6000 metara, što već kod minimalne radne širine od 80 centimetara iznosi impresivnih 4800 m2.

 

 

Stroj koji se koristi

 

 

 

 

 

Ducker SBF 900

Ducker SBF 900 je cestovna glodalica za uređenje neutvrđene bankine na vlastiti pogon. Kretanje i mljevenje odvija se potpuno hidraulički uz istodobno guranje utovarnog vozila ispred sebe.

Stroju je priključena hidraulična četka za metenje koja će s kolnika ukloniti eventualne sitne nečistoće. Dnevni učinak cestovne glodalice može iznositi čak 6000 metara, što već kod minimalne radne širine od 80 centimetara iznosi impresivnih 4800 m2.

Video

Galerija