Usluge Hladna reciklaža asfalta

Hladna reciklaža asfalta

OPIS TEHNOLOGIJE

OPIS TEHNOLOGIJE

Hladna reciklaža in situ se temelji na sekundarnom iskorištavanju već ugrađenih materijala u konstrukciji kolnika bez zagrijavanja, te se jednostavim procesima maksimalno koriste postojeći materijali, a minimalno dodaju novi. Koristi se tamo gdje je nosivost kolnika iscrpljena i kolnik je oštećen do te mjere da je neophodna rekonstrukcija više slojeva. Znak takvog oštećenja je pojava mrežastih pukotina često popraćenih brojnim udarnim rupama i deformacijama površine, naročito u tragovima vozila (kolotrazima) ili uz rubove kolnika. Osnovne faze rada su usitnjavanje postojećeg kolnika, dodavanje veziva i homogeniziranje te profiliranje i zbijanje.

Hladna reciklaža in situ podrazumijeva usitnjavanje kolnika, dodavanje veziva i vode te homogenizaciju mješavine  upotrebom strojeva Wirtgen WR240i ili WR250 na licu mjesta u neprekinutom nizu radnji.

Vrste veziva:
- hidraulička veziva - cement ili druga hidraulička veziva;
- asfaltna veziva - bitumenska emulzija ili upjenjeni bitumen (upjenjeni bitumen se dobiva miješanjem bitumena i vode ubrizganim direktno u recikler);
- kombinacija veziva - miješanje cementa i bitumenske emulzije ili cementa i upjenjenog bitumena;

Tehnološki proces hladne reciklaže in situ podrazumijeva glodanje, dodavanje materijala sukladno recepturi, homogenizaciju smjese, razastiranje, profiliranje i zbijanje.

Reciklažni vlak
Reciklažni vlak se, kako je prikazano na shemi, sastoji od stroja za raspršivanje hidrauličkog veziva, cisterne za vodu, cisterne za bitumensku emulziju, reciklera na kotačima, jednostrukog valjka, grejdera te tandem i pneumatskog valjka.

POSTUPAK:
Dodavanje kamenih materijala:
Ako granulometrijska krivulja nije dobra, pristupa se dodavanju kamenog materijala koji se razastire izravno na podlogu koja se reciklira neposredno prije reciklera, s ciljem poboljšanja granulometrijskog sastava hladno reciklirane mješavine.

Prethodno glodanje i reprofiliranje:
Prethodno glodanje i ponovno profiliranje koristi se pri korekciji poprečnog i uzdužnog nagiba ceste, korekciji nivelete ili za potrebe homogenizacije slojeva i kada se osim asfaltnih slojeva u reciklaži koriste i ostali slojevi kolničke konstrukcije.
Ova faza se u tehnologiji može izostaviti ako nije potrebno podešavanje nagiba i nivelete i nije potrebna prethodna homogenizacija slojeva.

Dodavanje veziva:
Dodavanje veziva služi povećanju kohezije među česticama (stabiliziranja) reciklirane mješavine. Hidraulično vezivo raspršuje se direktno na kolnik pomoću stroja za raspršivanje, dok se bitumenska veziva dodaju sustavom za doziranje direktno na recikleru.

Dodavanje vode:
Kod in situ postupka voda se dodaje pomoću sustava za doziranje direktno na recikleru, ali se upotrebom prskalica može i po potrebi dodavati tijekom profiliranja i zbijanja sloja. Voda se dodaje s ciljem postizanja optimalne vlažnosti i propisanog stupnja zbijenosti, odnosno kako bi se smanjilo trenje među česticama tijekom zbijanja. Osim toga, voda se dodaje u procesu stvaranja upjenjenog bitumena.

Doziranje veziva i miješanje komponenti:
Svaka komponenta reciklaže se dozira odvojeno u skladu s recepturom koju izrađuje laboratorij. Cement i druga hidraulička veziva se specijalnim strojevima za doziranje razastiru direktno na kolnik, dok se bitumenska emulzija i voda doziraju direktno na recikleru pomoću elektroničkih mlaznica.

Hladna reciklaža shema 1  Hladna reciklaža shema 2 

Recikliranje:
Hladna reciklaža in situ podrazumijeva usitnjavanje kolnika, dodavanje veziva i vode te homogenizaciju mješavine upotrebom strojeva Wirtgen WR240i ili WR250 na licu mjesta, u neprekinutom nizu radnji.

Profiliranje:
Nakon prolaza reciklera (WR 240i ili WR 250), reciklirana mješavina se profilira i oblikuje upotrebom grejdera sukladno projektiranim poprečnim nagibima i visinama.

Zbijanje:
Nakon profiliranja, upotrebom tandem i pneumatskih valjaka vrši se zbijanje sloja hladno reciklirane mješavine.

Hladnom reciklažom smanjuje se korištenje novih sirovina, kao što se smanjuje i količina otpadnih materijala koje je potrebno deponirati. Stoga, sve navedeno hladnu reciklažu asfalta in situ čini nezaobilaznom u suvremenom gospodarenju cestama.

SHEMA TEHNOLOGIJE

SHEMA TEHNOLOGIJE

Hladna reciklaža shema 3

PREDNOSTI TEHNOLOGIJE

PREDNOSTI TEHNOLOGIJE

Prednosti hladne reciklaže in situ:

- mala ekonomska i vremenska zahtjevnost popravka (manja potrošnja materijala i smanjenje količine teške građevinske mehanizacije);
- produženje roka trajanja konstrukcije kolnika;
- pozitivan utjecaj na okoliš (štednja prirodnih resursa, ušteda energije);
- povećanje udobnosti vožnje;
- veća sigurnost rada pod prometom;
- velika učinkovitost strojeva i kraće vrijeme izvođenja;
- mogućnost reciklaže asfalta i tampona posebno ili kombinirano;
- minimalni utjecaj na posteljicu.

STROJEVI KOJI SE KORISTE

STROJEVI KOJI SE KORISTE

WIRTGEN WR 240i

WIRTGEN WR 240i

WIRTGEN WR 240i

Recikler Wirtgen WR 240i je multifunkcionalni stroj koji, zahvaljujući njegovoj velikoj radnoj širini i dubini u kombinaciji s visokom učinkovitosti glodanja i miješanja, nudi maksimalnu fleksibilnost primjene za hladnu reciklažu, kao i za stabilizaciju tla.
Radna širina iznosi 2 400 mm, radna dubina od 0 do 510 mm, te razvija maksimalnu snagu od 608 KS.
Operativna težina stroja iznosi 29,4 t.
Radna učinkovitost iznosi 500 do 1 000 m²/h za recikliranje i može reciklirati slojeve asfalta od 15 – 20 cm.
Minimalni radijus (Rmin): 3,15 m

WIRTGEN WR 250

WIRTGEN WR 250

WIRTGEN WR 250

Recikler Wirtgen WR 250 je multifunkcionalni visoko učinkoviti stroj koji ima ogromne performance glodanja i miješanja.
Radna širina iznosi 2 400 mm, radna dubina od 0 do 560 mm, te razvija maksimalnu snagu od 777 KS.
Operativna težina stroja iznosi 31,0 t.
Radna učinkovitost iznosi 700 do 1 200 m²/h za recikliranje i može reciklirati slojeve asfalta od 20 – 25 cm.
Minimalni radijus (Rmin): 3,15 m

WIRTGEN SW 16 MC

WIRTGEN SW 16 MC

WIRTGEN SW 16 MC

Wirtgen SW 16 MC je stroj za raspršivanje veziva.
Kapacitet spremnika: 16 m³
Radna širina: max 2,46 m
Količina raspršivanja pri 2 km/h: 1 – 60 l/m²
Težina: 4 500 kg

Video

PDF dokument

Copyright © FREKOMOS d.o.o. 2018-2024
Web & SEO by NewArt Studio