O nama

O nama

Frekomos d.o.o.

Frekomos d.o.o.

Tvrtka Frekomos d.o.o. je specijalizirana građevinska tvrtka za radove u niskogradnji. Osnovana je od strane matične tvrtke Frekomos s.r.o. koja djeluje u na cijelom području Češke Republike i u ostalim zemljama EU.

Tvrtka Frekomos d.o.o. osnovana je u Hrvatskoj 2018. godine kako bi svojim specijaliziranim tehnologijama obogatila ponudu i mogućnosti izvedbe radova na cestama. Tehnologije koje nudi Frekomos doprinose smanjenju količine otpada i ograničenju crpljenja prirodnih neobnovljivih resursa.

Cilj društva je pružati investitorima usluge u zajamčenoj kvaliteti za primjerenu cijenu u traženim rokovima.

Neke od tehnologija koje Frekomos nudi su: frezanje asfaltnih slojeva (glodanje), stabilizacija nasipa, hladna reciklaža asfalta, vruća reciklaža asfalta, strojno uređenje bankina, profiliranje jaraka, drobljenje kamenog materijala, sanacija uzdužnih pukotina, drobljenje kamenih slojeva te dostave vode.

STRUKTURA TVRTKE

STRUKTURA TVRTKE

Tvrtka Frekomos d.o.o. članica je Frekomos grupe koja djeluje u Češkoj Republici, Slovačkoj Republici i Hrvatskoj.

Matična tvrtka Frekomos s.r.o. osnovana je 1994. godine, Frekomos SK s.r.o. Slovačka osnovana je 2008. godine a Frekomos d.o.o. Hrvatska 2018. godine.

FREKOMOS GRUPA

FREKOMOS GRUPA

Frekomos grupa

PODRUČJE RADA

PODRUČJE RADA

Tvrtka Frekomos d.o.o. pruža usluge na području cijele Hrvatske.

 

Područje rada

POVIJEST TVRTKE

POVIJEST TVRTKE

Povijest tvrtke

MISIJA TVRTKE

MISIJA TVRTKE

Misija tvrtke Frekomos je praćenje najmodernijih standarda i korištenje suvremenih tehnologija za izgradnju, rekonstrukciju i popravak cestovne infrastrukture sa naglaskom na recikliranje i ponovnu upotrebu starih asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije sukladno najvišim ekološkim standardima, kao i svih pratećih tehnologija koje kontinuirano poboljšavaju kvalitetu prometovanja cestama na zadovoljstvo konačnih korisnika.

Upotrebom tehnologijom za recikliranje asfalta smanjuje se korištenje ograničenih prirodnih resursa (manje količine novog bitumena i kamenog agregata), čuvaju se prirodni resursi, smanjuje se količina materijala za deponiranje, a time se uvelike pridonosI održivom razvoju.

“Održivi razvoj je razvoj koji udovoljava potrebama sadašnjice pri tom ne ugrožavajući mogućnosti budućih generacija da udovolje svojim potrebama.”
Bruntland report, Svjetska komisija za okoliš i razvoj 1987.

ISO 9001 i 14001

ISO 9001 i 14001

Norma ISO 9001 je međunarodna norma sastavljena isključivo od zahtjeva koje sustav upravljanja kvalitetom mora ispunjavati. Unošenjem ovih zahtjeva u upravljanje procesima tvrtke i njihovo ispunjavanje pomaže tvrtki u boljem zadovoljavanju potreba kupaca, a time i ostvarivanju svojih poslovnih ciljeva.

Norma ISO 14001 je međunarodna norma za održivo upravljanje okolišem.

ISO 9001 ISO 14001

Copyright © FREKOMOS d.o.o. 2018-2024
Web & SEO by NewArt Studio