Usluge Sanacija uzdužnih pukotina

Sanacija uzdužnih pukotina

OPIS TEHNOLOGIJE

OPIS TEHNOLOGIJE

Postupak sanacije pukotina vrućom reciklažom koristi se za popravak uzdužnih oštećenja asfaltnog kolnika čime se sprječava prodor vode i nečistoća u donje slojeve kolnika, a time i nastavak degradacije kolnika. Kod ove tehnologije iskorištava se 100% prvobitnog materijala kolnika i nema nikakvog otpada. Uzdužne pukotine i otvorene radne reške česta su pojava na našim cestama (najčešće nastaju na spojevima voznih trakova). Ako ne dođe do pravovremenog uklanjanja ovih oštećenja, dolazi do postupne degradacije habajućeg sloja, nastanka udarnih rupa i do smanjenja životnog vijeka kompletnog kolnika. Prikladno i ekonomski isplativo saniranje ovih oštećenja je primjena vruće reciklaža na licu mjesta – Remiks.

Za popravak oštećenja uzdužnih i radnih reški koristi se remikser sa radnom širinom od 300 mm, 500 mm, 600 mm ili 1000 mm, ovisno o širini oštećenja. Kod vruće reciklaže cesta je predgrijana infracrvenim grijačima remiksera do dubine od 60 – 70 mm, dok se sama reciklaža izvodi na dubini od 30 – 40 mm. Zagrijavanje kolnika se vrši propan-butanskim grijačima remiksera kod primjene tehnologije vruće reciklaže. Zagrijani sloj remikser zahvaća i obogaćuje doziranjem bitumena i nove uvaljane asfaltne mješavine. Zahvaćanjem već zagrijanog sloja ne dolazi do oštećivanja zrna kamenog agregata u smjesi kao kod uobičajenog frezanja po hladnom postupku, stoga nije potrebno podešavati granulometrijsku krivulju dodavanjem novog kamenog agregata. Nakon toga se obrađena smjesa rasprostire i prednabija letvom remiksera. Ovako izveden sloj u konačnici se nabija cestovnim valjkom. Uzdužni i poprečni spojevi zagrijavaju se s preklopom od 50 – 100 mm, čime se postiže savršen spoj bez radne reške obiju susjednih traka habajućeg sloja kolnika, bez potrebe prskanja bitumenske emulzije na spojevima.

STROJ KOJI SE KORISTI

STROJ KOJI SE KORISTI

MINI REMIKSER

MINI REMIKSER

MINI REMIKSER

Mini remikser sa promjenjivom radnom širinom i predgrijavanjem.
Radna širina iznosi od 300 – 1 000 mm.

Copyright © FREKOMOS d.o.o. 2018-2024
Web & SEO by NewArt Studio